ריקודים לשבת עמים 18.02.2023    

ריקודים לשבת עמים 18.02.2023   Num. Dance Name Cir/Cp Origion Difficulty Speed Video1 Video2
1 Bitola Moi Roden Kraj Cir Macedonia Easy Slow Audio
2 Garoon Garoon Cir Armenia Inter. Medium Dunav
3 Belasicko Oro Cir Macedonia Inter. Medium Asian Other
4 Zensko Kapansko Horo Cir Bulgaria Inter. Medium Yves Moreau
5 Banjesko Cir Macedonia Inter. Slow Other Dunav
6 Koljovo Horo Cir Bulgaria Inter. Medium Yves Moreau
7 Hiawata Cp Russia Easy Medium Noa-Am
8 Laces & Graces Cp USA Inter. Medium Noa-Am
9 Black Forest Mazurka Cp Germany Advanced Medium Noa-Am
10 Pou 'Ne Ta Hronia Cir Greece Inter. Medium Balkanitsa Audio
11 Brestaska racenica Cir Bulgaria Inter. Medium Dunav Other
12 Un trandafir creste - dans machedonesc Cir Vlach Inter. Fast Other Teacher
13 Karamfil Cir Bulgaria Inter. Slow Teacher
14 Hora de la Tito Cir Romania Inter. Fast Balkanitsa Other
15 Bavno Oro Cir Macedonia Inter. Medium Other Other
16 Mogilce Cir Macedonia Advanced Medium Balkanitsa
17 Graziella Mazurka Cp Italy Inter. Slow Noa-Am
18 Sukacko Kolo Cp Croatia Advanced Fast Noa-Am
19 La Fara Da Strada Cp Swiss Advanced Slow Noa-Am
20 Lerikos Cir Greece Easy Slow Other
21 Tsamikos Cir Greece Advanced Slow Balkanitsa Other
22 Ca la Mahala Cir Gypsy Inter. Medium Other Teacher
23 Zemjo Makedonska Cir Macedonia Easy Slow Balkanitsa
24 Hora pe Loc Cir Romania Advanced Medium Balkanitsa Dunav
25 Siriul Buzau Cir Romania Inter. Slow Balkanitsa
26 Jiana de la Tilisca Cir Romania Inter. Slow Other
27 Swingola Cp England Inter. Medium Noa-Am
28 Tango Manita Cp USA Advanced Slow Noa-Am
29 Hambo Cp Sweden Advanced Fast Noa-Am
30 Hora Fetelor Cir Romania Inter. Slow Dunav
31 Vlasko Cir Bulgaria Advanced Medium Balkanitsa
32 Hora pe Batai Cir Romania Inter. Medium Event
33 Satovcensko Horo Cir Bulgaria Inter. Medium Yves Moreau
34 Biala Roza Cir Macedonia Inter. Medium Other Other
35 Gumbur Cir Turkey Inter. Medium Balkanitsa Dunav
36 Valle Pogonishte Cir Albania Inter. Slow Other Other
37 Veleta Cp England Inter. Medium Noa-Am
38 Flip Side Cp USA Advanced Medium Noa-Am
39 Stepping Out Cp USA Advanced Medium Noa-Am
40 Hasapiko Cir Greece Easy Slow Audio
41 Hora Mare Vranceneasca Cir Romania Easy Slow Audio Dunav
42 Pousteno Cir Macedonia Advanced Medium Other Pro.
43 Cobankat Cir Albania Inter. Slow Other
44 Dafino Oro Cir Macedonia Inter. Medium Balkanitsa Atanas Kolarovsky
45 Sheikhani Cir Asr Inter. Fast Balkanitsa
46 Good Night Sweet Heart Cp USA Inter. Slow Noa-Am
47 Toting Cp Denmark Advanced Fast Noa-Am
48 Waltz of Bells Cp USA Easy Slow Noa-Am
49 Pame Giapno Katerina Cir Greece Easy Medium Balkanitsa
50 Gergana Cir Bulgaria Advanced Medium Delyan
51 Zensko Cir Macedonia Inter. Slow Sasko
52 Alunelul Sucit Cir Romania Inter. Medium Event
53 Yagmur Yagar Cir Turkey Inter. Slow Balkanitsa
54 Bregovsko Horo Cir Bulgaria Inter. Fast Other
55 Irene Good Night Cp USA Inter. Slow Balkanitsa Audio
56 Numero Cinquo Cp Mexico Inter. Medium Noa-Am
57 Ostropat Cp Romania Inter. Medium Other
58 Arcanul Batrinesc Cir Romania Inter. Slow Other
59 Kraj Dunavsko Horo Cir Bulgaria Advanced Fast Dunav Balkanitsa
60 Madro Cir Bulgaria Inter. Slow Balkanitsa Pro.
61 Sborenka Cir Bulgaria Inter. Medium Pro.
62 Krivo Zensko Cir Macedonia Inter. Slow Dunav
63 De Secerat Cir Romania Easy Slow Balkanitsa
64 Masquerade Cp Denmark Inter. Medium Noa-Am
65 Siesta in Sevilla Cp USA Advanced Slow Noa-Am
66 Japanese Soft Shoes Cp USA Inter. Medium Noa-Am
67 Makedonsko Devojce Cir Macedonia Easy Slow Audio
68 Horehronsky Cardas Cir Slovakia Inter. Medium Event Other
69 Roma Gajda Cir Gypsy Inter. Slow Dunav
70 Haskovsko Cir Bulgaria Inter. Slow Balkanitsa Event
71 Na Khelav Na Gilalav Cir Gypsy Inter. Slow Balkanitsa Audio
72 Sirto Cp Bulgaria Inter. Slow Noa-Am
73 Neapolitan Tarantella Cp Italy Inter. Fast Noa-Am
74 Blue Tango Cp USA Advanced Medium Noa-Am
75 Liljano Mome Cir Macedonia Easy Slow Balkanitsa Audio
76 Kucano Bitolsko Oro Cir Macedonia Inter. Medium Balkanitsa
77 Ciuleandra Cir Romania Advanced Medium Dunav Other
78 Melnik Cir Bulgaria Inter. Slow Balkanitsa
79 Yepyeni Halay Cir Turkey Inter. Slow Other
80 Momino Horo Cir Bulgaria Inter. Medium Yves Moreau Other
81 Samba Simpatica Cp USA Easy Slow Noa-Am
82 Espan Cp Russia Inter. Medium Noa-Am
83 Bosa Nova Cp USA Advanced Medium
84 Cocek Cir Gypsy Inter. Medium Balkanitsa Balkanitsa
85 Medeno Kolo2 Cir Serbia Inter. Medium Balkanitsa
86 Biserka Bojarka Cir Serbia Easy Slow Dunav
87 Mori Shej Cir Gypsy Easy Slow Other
88 Eleno Kerko Cir Macedonia Easy Slow Balkanitsa
89 Joc Batrinesc Cir Romania Inter. Slow Dunav
90 Jianul De La Slanic Cir Romania Easy Slow Event
91 chalon-layam-hatichon Cir Greece Easy Slow Balkanitsa Audio